VÒNG QUAY HEADSHOT

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Phong Trần 500 Kim Cương 1 phút trước
Phong Trần 5000 Kim Cương 1 phút trước
Huynh Thao 1000 Kim Cương 2 phút trước
AAAAAAAAAAAAAA Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 4 phút trước
AAAAAAAAAAAAAA 9999 Kim Cương 4 phút trước
Trần Thanh Thiện 500 Kim Cương 5 phút trước
Trần Thanh Thiện Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 5 phút trước
Uy La Thêm Lượt 7 phút trước
Uy La 500 Kim Cương 7 phút trước
Nguyễn Thành 5000 Kim Cương 11 phút trước
Nguyễn Thành 5000 Kim Cương 11 phút trước
Ccna 500 Kim Cương 12 phút trước
Phan Huyền 9999 Kim Cương 12 phút trước
Lmn546570 Thêm Lượt 12 phút trước
hảibờm2010 500 Kim Cương 13 phút trước