Vòng Quay Long Tộc

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Quang Tran 250 Kim Cương 1 phút trước
Đinh Tuấn Long 1000 Kim Cương 3 phút trước
Bay Ksor 3000 Kim Cương 4 phút trước
Hao Tran 1000 Kim Cương 5 phút trước
Hao Tran 250 Kim Cương 5 phút trước
Nguyễn Xuân Hà 7000 Kim Cương 8 phút trước
Ly Ly 7000 Kim Cương 14 phút trước
Sonya Lê 350 Kim Cương 14 phút trước
Sonya Lê 7000 Kim Cương 14 phút trước
Sonya Lê 350 Kim Cương 14 phút trước
Trần Đăng Khoa g 20 Kim Cương 16 phút trước
legiahieu 7000 Kim Cương 17 phút trước
taolahuyhi 20 Kim Cương 18 phút trước
taolahuyhi 7000 Kim Cương 18 phút trước
Sơn Đoàn 3000 Kim Cương 19 phút trước