• 1 Jackphi***
  • 2 anh***
  • 3 Hoanghungsp21***
  • 4 sulima***
  • 5 Sanho***
Tất cả
nakroth aic, yorn long thần soái
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 26
600,000đ
dư 1v đá quý
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 23
600,000đ
3 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 43
Trang Phục: 30
600,000đ
nakroth aic,
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Tướng: 48
Trang Phục: 32
700,000đ
nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 38
650,000đ
nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 39
Trang Phục: 32
550,000đ
2 bảng 90 chuẩn,
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 19
550,000đ
1v đá quý, 6 bảng 90 chuẩn
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 26
700,000đ
nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 40
Trang Phục: 27
600,000đ
nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 41
Trang Phục: 35
600,000đ
nakroth aic
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 41
Trang Phục: 32
700,000đ
1v đá quý
Đá Quý:
Rank: Vàng
Tướng: 42
Trang Phục: 23
600,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 41
Trang Phục: 29
650,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 42
Trang Phục: 23
750,000đ
Yorn long thần soái
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 49
Trang Phục: 43
750,000đ