• 1 Duy Pham
  • 2 Tan Nguyen
  • 3 May Huế
  • 4 24031***
  • 5 Huỳnh Hoàng
Tất cả
x1 đá quý
Đá Quý:
Rank: Vàng
Tướng: 30
Trang Phục: 22
500,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 31
Trang Phục: 16
400,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 32
Trang Phục: 23
450,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 32
Trang Phục: 19
400,000đ
2 bảng 90 chuẩn,....
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 31
Trang Phục: 31
400,000đ
x1 đá quý,...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 30
Trang Phục: 28
450,000đ
4 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 32
Trang Phục: 26
500,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 31
Trang Phục: 21
400,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 31
Trang Phục: 28
500,000đ
5 bảng 90 chuẩn
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 32
Trang Phục: 31
550,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 32
Trang Phục: 21
400,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 32
Trang Phục: 24
350,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 32
Trang Phục: 30
600,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
Tướng: 32
Trang Phục: 23
500,000đ
4 bảng 90 chuẩn,...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 36
Trang Phục: 35
550,000đ
HAYATE, MURAD SIÊU VIỆT,...
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
Tướng: 32
Trang Phục: 32
450,000đ
5 bảng 90 chuẩn,...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 36
Trang Phục: 30
550,000đ
x1 đá quý,..
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
Tướng: 33
Trang Phục: 21
350,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 36
Trang Phục: 27
450,000đ
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
Tướng: 33
Trang Phục: 25
400,000đ