• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Khoia***
  • 4 Dũng Đỗ
  • 5 Duong Huy Tan

#933

Liên Quân

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Tướng: 48

Trang Phục: 32

Nổi bật: nakroth aic,

700,000 CARD
560,000 ATM

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Tướng: 48

Trang Phục: 32

Nổi bật: nakroth aic,

Tài khoản liên quan