• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Khoia***
  • 4 Dũng Đỗ
  • 5 Duong Huy Tan

#905

Liên Quân

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 32

Nổi bật: yorn nguyệt tộc, nakroth aic

600,000 CARD
480,000 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 32

Nổi bật: yorn nguyệt tộc, nakroth aic

Tài khoản liên quan

Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 51
Trang Phục: 55
800,000đ