• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Duong Huy Tan
  • 4 Khoia***
  • 5 Dũng Đỗ

#904

Liên Quân

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 28

Nổi bật: 3 bảng 90 chuẩn

600,000 CARD
480,000 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 28

Nổi bật: 3 bảng 90 chuẩn

Tài khoản liên quan