• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Khoia***
  • 4 Dũng Đỗ
  • 5 Duong Huy Tan

#130225

Liên Quân

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Tướng: 37

Trang Phục: 26

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin

Nổi bật:

540,000 CARD
432,000 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Tướng: 37

Trang Phục: 26

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick trắng thông tin

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 51
Trang Phục: 55
800,000đ