• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Khoia***
  • 4 Dũng Đỗ
  • 5 Duong Huy Tan

#1208

Liên Quân

Đá Quý:

Rank: Vàng

Tướng: 42

Trang Phục: 23

Nổi bật: 1v đá quý

600,000 CARD
480,000 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý:

Rank: Vàng

Tướng: 42

Trang Phục: 23

Nổi bật: 1v đá quý

Tài khoản liên quan