• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Duong Huy Tan
  • 4 Khoia***
  • 5 Dũng Đỗ

#1205

Liên Quân

Đá Quý: Không

Rank: Đồng

Tướng: 41

Trang Phục: 35

Nổi bật: nakroth aic

600,000 CARD
480,000 ATM

Đá Quý: Không

Rank: Đồng

Tướng: 41

Trang Phục: 35

Nổi bật: nakroth aic

Tài khoản liên quan

Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
Tướng: 51
Trang Phục: 55
800,000đ