• 1 Đỗ Gia Huy
  • 2 Vũ Hải
  • 3 Duong Huy Tan
  • 4 Khoia***
  • 5 Dũng Đỗ

#1191

Liên Quân

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 38

Nổi bật: nakroth aic

650,000 CARD
520,000 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không

Rank: Bạch Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 38

Nổi bật: nakroth aic

Tài khoản liên quan